Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Cuccio Sweden AB omgående, dock senast 48 timmar från fakturadatum samt returnera varan. 

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 48 timmar förbehåller sig Cuccio Sweden AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.

Vid retur skall kund kontakta Cuccio Sweden AB på telefon 08 – 232 228, e-post till order@cucciosweden.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande avreturnummer ej utgör ett godkänt retur. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Cuccio Sweden AB till handa. Vid retur av varan skall returfrakten ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Cuccio Sweden AB förbehåller sig rätt till produktkontroll, om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras, skickas varan tillbaka och en expeditionskostnad debiteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Cuccio Sweden AB på telefon 08 – 232 228 eller e-post order@cucciosweden.se

Returer som skickas in utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.