Köpvillkor

Försäljnings- och Leveransvillkor

Pris och Betalning

Priserna på Cuccio Sweden AB:s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Cuccio Sweden AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller betalning med postförskott eller kreditkort.

Vid order mindre än 1000kr tillkomer en hanteringskostnad 250kr + fraktkostnad 

Cuccio Sweden reserverar sig för att vissa produkter kan vara slut i lagar när ordern läggs. Cuccio Sweden kontaktar i detta fall kunden för att ändra order eller makulerar produkten från ordern. 

För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. 

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med (23) % från förfallodagen. 

Cuccio Sweden AB tar ut gällande lagstadgad påminnelseavgift. 

Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms. 


Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, Grundfrakten är för närvarande från 81 kr exkl. moms. full försäkring på din order om något skulle hända på vägen hem till dig. Du får fraktfritt på din beställning om ordervärdet överstiger 1500 kr. 

OBS! Vi eventuella endagsreor debiteras frakt på alla order, oavsett storlek på order. 

Leverans
Order mottagna före klockan 10.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag.
Vi anlitar DHL och DHL Service Point och i förekommande fall budfirmor för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. 

Retur
För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Cuccio Sweden AB återköp under tio dagar från fakturadatum. 
Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej.
Återköp accepteras ej heller varor vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning.
 

Outlöst försändelse 
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Cuccio Sweden AB debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Cuccio Sweden AB:s transport- och administrationskostnader. Det är upp till kunden att ange en giltig och korrekt leveransadress. Om Cuccio Sweden får tillbaka ett paket som skickats till fel adress eller ej hämtats ut är det upp till kunden att betala ny frakt. För postförskott som inte hämtas ut debiterar vi en avgift på 300 kr för att täcka de kostnader som uppstår för hantering och administration. Postens liggetid är 14 dagar från det att paketet anländer till ditt utlämningsställe. 

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Cuccio Sweden AB omgående, dock senast 48 timmar från fakturadatum samt returnera varan. Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 48 timmar förbehåller sig Cuccio Sweden AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.

Vid retur skall kund kontakta Cuccio Sweden AB på telefon 08 – 232 228, e-post till order@cucciosweden.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande avreturnummer ej utgör ett godkänt retur. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Cuccio Sweden AB till handa. Vid retur av varan skall returfrakten ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Cuccio Sweden AB förbehåller sig rätt till produktkontroll, om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras, skickas varan tillbaka och en expeditionskostnad debiteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Cuccio Sweden AB på telefon 08 – 232 228 eller e-post order@cucciosweden.se

Övrigt 
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slut i lager. Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Cuccio Sweden AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. Cuccio Sweden AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Cuccio Sweden AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. 

Vid orderläggning skickas ett ordererbekräftelse via e-post. 

Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Alla registrerade kunder kommer att automatiskt få Cuccio Sweden Nyhetsbrev.

Vill man ej ta del av nyhetsbrevet, går det att avregistrera sig när man får det per email. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.