Cuccio Sweden distributörer

Enastående kunskaper och service kännetecknar Cuccio Swedens nätverk av distributörer, där alla delar vårt åtagande att leverera enastående värde till Cuccios kunder.

Cuccio Swedens distributörer spelar en nyckelroll i att styrka våra terapeuters konkurrenskraft och göra deras vardag enklare och mer effektiv, genom att tillgodose dem med kvalitativa produkter och djup produkt- och yrkeskunskap.

Cuccio Swedens distributörer tillhandahåller en lokal närvaro på strategiskt placerade platser i Sverige. De fungerar som en primär daglig kontakt som ser till att våra kunders behov och förväntningar uppfylls dagligen, genom att ge snabb, korrekt och tillförlitlig service och produktsupport till alla terapeuters och kunder.

Distributionsteam ansvarar för att det råder god service och kommunikation för att samarbetspartnern på bästa sätt ska kunna leva upp till de åtaganden som ställs på dem samt bedriva en lönsam verksamhet.

Kontakta oss på nedanstående e-postadress om du har frågor angående våra distributörer: info@cucciosweden.se

Share